ทีมประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโลRua Gomes de Cavalho 1356 -CJ.
112,CEP. 04547-005 Villa Olimpia,
Sao Paulo-SP,BRAZIL
Tel. (55-11) 3044-7301, 3044-7347
Fax: (55-11) 3045-1913
E-mail :  thaitcsp@terra.com.br
นางสาวพุทธชาติ วงษ์มงคลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล
(อัครราชทูตที่ปรึกษา)


สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร SHIS QI 26 Conjunto 7 Casa 14,                                   
 Lago Sul, Brasilia/DF
 Tel.(55-61) 3797-3003
 Fax:(55-61) 3797-8397
 E-mail:da.brasilia@gmail.com
นาวาอากาศเอก พิระพงษ์ ชูภักดี
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
พันจ่าเอก ธีรพงษ์ อ่อนละม้าย
สเมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร